برای نگه داری بهتر از ساعت این است که، هر سه سال یک بار یا هنگامی که نیاز به تعویض باتری ساعت دارید، برای سرویس شدن همه جانبه به مراکز معتبر یا نمایندگی های ساعت ببرید تا در صورت نیاز بر روی آن روانکاری و کالیبره کردن ضد آب و غبار بودن نیز مورد بررسی قرار گیرد، چرا که عمر باتری ساعت ها معمولا سه ساله است و زمانی که عمر باتری تمام می شود، موتور ساعت را تحت فشار قرار می دهد. همچنین اگر از ساعتتان در حمام استفاده می‌کنید، بهتر است هر ساله آن را به مراکز اصلی خدمات پس از فروش جهت سرویس شدن ببرید
1.باز کردن پین بندها وجداکردن آنها
2.باز کردن محفظه ساعت پیاده کردن قاب پشتی دسته کوک وعقربه ها
3.پیاده سازی صفحه
4.تمیز کردن شیشه ساعت از داخل
5.تشخیص دادن قسمتهای آسیب دیده از قطعات متحرک تعمیر ویا جایگزین کردن قطعات معیوب
6.چک کردن دقیق حرکت کردن وبی نقص بودن آن
7.نصب وروغن کاری قطعات متحرک بر اساس قوانین برند سازنده
8.گذاشتن عقربهای ساعت بر جای خودش
9.بستن درب پشت ساعت ووصل کردن بند های ساعت
10.تنظیم کردن ساعت وچک کردن دقت وسرعت ساعت پس از 24 ساعت